Nisana Özel TAM %60 İndirim

Gün
Saat
Dakika
Saniye

SON GÜN SON FIRSAT !

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

  • İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.ekvagroup.com ; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
  • ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
    www.ekvagroup.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
  • SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Ekva Group Yazılım Ltd. Şti.

Adresi: BeştepeMah. Dumlupınar blv. No:6/1 Kapı No: 18 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0212 909 93 93

Eposta : info@ekvagroup.com

  • ALICI BİLGİLERİ


Adı Soyadı / Ünvanı: [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi]

T.C Kimlik No: [tc-no]

Vergi Dairesi:  

Adresi: [fatura-adresi] 

Telefon: [telefon-no]

Eposta: [e-posta-adresi] 

1.5 Alıcı belirttiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile Alıcıya ulaşılamaması durumunda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk alıcıya ait olacaktır.

1.6 Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcıdadn herhangi bir cevap alınamazsa satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin alıcı tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. İşbu sözleşme alıcının WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası alıcı eposta adresine gönderilmiş sayılacaktır.

2.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMET

3.1 İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.ekvagroup.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2 Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.ekvagroup.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3.3 ÜRÜN/HİZMET: Satıcı tarafından www.ekvagroup.com adlı internet sitesi üzerinden satıma arz edilen, genç girişimci adaylara e-ticareti öğretebilmek amacıyla verilecek olan online eğitim ve danışmanlık hizmetinden ibarettir. Sunulacak olan eğitim hizmetleri satıcı tarafından kayıt altına alınmaktadır. Satıcı, eğitim tamamlandıktan ve işbu sözleşme süresi sona erdikten sonra alınan kayıtları hizmetten faydalananlara göndermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3.3.1 Söz konusu eğitimden faydalanacak olan kişilerin(alıcıların), randevulu katılımları noktasında alıcının kendisinden kaynaklı durumlar(sağlık problemi, haber vermeden katılmama gibi) neticesinde eğitime katılım sağlamaz ve hizmetten faydalanamaz ise sorumluluk alıcıya aittir. Alıcıların aynı gün alınan randevuları ise otomatik olarak iptal edilir. Randevulu olarak eğitime katılmak için alıcıların randevuları en az 1 gün önceden alması gerekmektedir.

3.3.2 Alıcı, satıcının belirlemiş olduğu koordinasyonuna uygun bir şekilde hareket etmeli, sunmuş olduğu eğitimlerine katılım sağlamalıdır. Alıcılar kontenjan bazlı eğitimlere katıldığı için, eğitim süreci satıcı tarafın koordinatörleri tarafından aktarılacaktır. Söz konusu eğitimlerde satıcı tarafın koordinatörü ve satıcının yukarıda yazılı olan resmi iletişim yöntemleri dışında iletişim sağlanamayacaktır.

3.3.3Alıcı’nın işbu ürün ve hizmetten faydalanabilmesi için söz konusu internet sitesine üye olması gerekmektedir.

3.3 ÜRÜN/HİZMET: Satıcı tarafından www.ekvagroup.com adlı internet sitesi üzerinden satıma arz edilen, genç girişimci adaylara e-ticareti öğretebilmek amacıyla verilecek olan online eğitim ve danışmanlık hizmetinden ibarettir. Sunulacak olan eğitim hizmetleri satıcı tarafından kayıt altına alınmaktadır. Satıcı, eğitim tamamlandıktan ve işbu sözleşme süresi sona erdikten sonra alınan kayıtları hizmetten faydalananlara göndermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3.3.1 Söz konusu eğitimden faydalanacak olan kişilerin(alıcıların), randevulu katılımları noktasında alıcının kendisinden kaynaklı durumlar(sağlık problemi, haber vermeden katılmama gibi) neticesinde eğitime katılım sağlamaz ve hizmetten faydalanamaz ise sorumluluk alıcıya aittir. Alıcıların aynı gün alınan randevuları ise otomatik olarak iptal edilir. Randevulu olarak eğitime katılmak için alıcıların randevuları en az 1 gün önceden alması gerekmektedir.

3.3.2 Alıcı, satıcının belirlemiş olduğu koordinasyonuna uygun bir şekilde hareket etmeli, sunmuş olduğu eğitimlerine katılım sağlamalıdır. Alıcılar kontenjan bazlı eğitimlere katıldığı için, eğitim süreci satıcı tarafın koordinatörleri tarafından aktarılacaktır. Söz konusu eğitimlerde satıcı tarafın koordinatörü ve satıcının yukarıda yazılı olan resmi iletişim yöntemleri dışında iletişim sağlanamayacaktır.

3.3.3 Alıcı’nın işbu ürün ve hizmetten faydalanabilmesi için söz konusu internet sitesine üye olması gerekmektedir.

Sipariş İçeriği:

TarihÜrün(ler)


3.4 ÜYELİK İŞLEMLERİ : Üyelik, web sitesinin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve satıcı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Satıcı tarafından üye olmak amacıyla kayıt yaptıran Alıcı’ya kendisine kullanması adına geçici bir şifre ve kullanıcı kodu verilir. Üyelik işlemi tamamlanmadan, üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.4.1 Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve satıcı tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi satıcı tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

3.4.2 ALICI kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kullanıcı kodunun güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kullanıcı kodu kullanılarak yapılan bütün işlemlerin ALICI tarafından yapıldığını, ALICI’nın üye bilgilerinin 3. kişiler tarafından öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını, ALICI’ya sunulan hizmetlere SATICI tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, SATICI’nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini, verilen hizmetlerin, eğitimlerin, servislerin ve yazılımların telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamıyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden hizmet bedellerini/sözleşme bedelini ödemekle yükümlüdür. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

4.2 Sözleşme konusu ürün/hizmetlerin kullanıma sunulması için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’ nın hesabına aktarılmış olması şarttır.

4.3 ALICI ve fatura bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI da bizzat sorumludur.

4.4Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

4.5İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya muadili olan aynı fiyatta başka bir içerik gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda, yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya alıcı veya satıcı tarafından sipariş iptal edilebilir.

4.6Sözleşme konusu içeriğin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, www.ekvagroup.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2.Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3- Sözleşme konusu ürün veya hizmet, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşun kullanımına sunulur. Alınan hizmete/eğitimlere erişim online ortamda anında sağlanarak herhangi bir ürün Alıcı tarafa kargolanmaz.

5.4- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşun kullanımına sunulacak ise, kullanımına sunulacak kişi/kuruluşun teslimatı/hizmetin/eğitimin verilmesini kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.5- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

5.7. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.ekvagroup.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.8. www.ekvagroup.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.9 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.10- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde tüm giderler ALICI’ya aittir. Eğitim platformumuz üzerinden satın alınan eğitimlerde herhangi bir iade şansı yoktur.

5.11- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Eğitim satın alımlarında bu kullanıcıya erişim bilgilerinin 1 haftadan uzun süre boyunca gönderilememesi durumunda iptal edilerek iadesi gerçekleştirilir.

MADDE-6 CAYMA HAKKI

6.1 Alıcı 27 Kasım 2014 tarihli 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerin cayma hakkı istisnalarından sayıldığını ve bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) kişiye panel açıldığı ve kişi randevu alabilir durumda olduğu için iade veya iptalin yapılmayacağını anlamıştır ve kabul etmiştir.

6.2Ancak ALICI’nın ilgili eğitimdeki hiçbir konuya başlanmadığı ve söz konusu eğitimin herhangi bir kampanyayla birlikte satın alınmadığı sürece, 14 gün öncesinden SATICI’ya bildirim yaparak eğitimin iptali ve para iadesi talep etme hakkı bulunmaktadır.

6.3Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, cayma kararını bildiren açık bir beyan ile SATICI’nın e-mail adresine gönderebilir.ALICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren eğer herhangi bir kullanım durumu söz konusu değilse 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Fakat, eğitim videoları izlenmişse izlenen videolar oranında ödenecek tutar yüzdelik olarak hesaplanıp kesintili bir şekilde ödeme yapılacaktır.

MADDE 7- GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1 Alıcı sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeble olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde satıcının sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Satıcı, alıcının bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tesbit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, alıcı bu konuda satıcının uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

7.2 Satıcı, alıcı tarafından kendisine iletilen Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ve ilgili mevzuat başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacağını, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

7.3 Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

MADDE 8- FESİH VE SÖZLEŞME’DEN DÖNME

8.1 İşbu Sözleşme eğitim sürecinin sonunda sona erer. Satıcının sunmuş olduğu eğitim süreci ise maksimum 2 aydır.

8.2 Satıcı sözleşmeyi, herhangi bir sebep göstermeksizin 30 (otuz) gün önceden ihbarda bulunmak kaydıyla, tek taraflı tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

8.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, diğer Taraf yükümlülüklerini ihlal eden Taraf’tan ihlalin düzeltilmesini talep eden yazılı bir bildirimde bulunacaktır. İhlal etmeyen Taraf’ın söz konusu bildirimde bulunmasını takiben on beş (15) gün içinde ihlalin düzeltilmemesi durumunda bildirimde bulunan Taraf, işbu Sözleşme veya kanundan kaynaklanan diğer her tür hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihbarda bulunarak işbu Sözleşme’den derhal dönebilir. Taraflar’dan herhangi birinin yukarıda belirtilen şekilde işbu Sözleşme’den dönme hakkı, söz konusu Taraf’ın önceki ihlallere ilişkin olarak talep haklarından feragat etmesi anlamına gelmeyecektir.

MADDE 9- GİZLİLİK

9.1 Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

9.2 Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

MADDE 10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

10.1 Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Anayasa, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmelikler vb. mevzuatta yer alan düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadırlar.

Bu kapsamda Taraflar;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadırlar.

10.2 Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

10.3 Çerezler, web sitesinin daha kolay kullanılması amacıyla ilgi ve ihtiyaçlara göre ayarlanması için kullanılmaktadır. İnternet siteleri, bu çerez dosyaları okuyup yazabilmekte ve bu sayede daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla alıcıya ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanmaktadır.

10.4 www.ekvagroup.com adlı web sitesinde de muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Alıcı taraf çerez kullanılmasını tercih etmez ise tarayıcının ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilir. Ancak söz konusu yapılan işlem web sitesinin kullanımını etkileyebilmektedir. Tarayıcıdan çerez ayarları değiştirilmediği sürece alıcı tarafından bu web sitesinde çerez kullanımı kabul edilmiş varsayılacaktır.

MADDE 11- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Temlik: Alıcı, satıcının yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez.

Tebligatlar: İşbu Sözleşme kapsamında yapılması veya iletilmesi gereken ihbarlar, yazışmalar veya diğer haberleşmeler, alıcı Taraf’ın aşağıda verilen adresine veya numarasına ya da onun diğer Taraf’a işbu madde uyarınca ve yazılı olarak bildirebileceği başka bir adres veya numaraya elden teslim edildiği ya da noter aracılığı ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ancak günlük yazışmaların e-posta yoluyla yapılması mümkündür.

Yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda, değişiklik en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği taktirde son adres ve faks numarasına yapılan tebligat geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri işbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek veya işbu Sözleşme’yle bağlantılı ihtilaflarda münhasıran yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme’den veya işbu Sözleşme’yle bağlantılı olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda münhasıran SATICI’nın ticari defter ve kayıtları esas alınacak ve kesin delil hükmünde olacaktır.

Masraflar: İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, Taraflar’ın her biri, işbu Sözleşme’nin imza ve teslimi için ve işbu Sözleşme’de öngörülen işlemlerin ifası için yaptığı masrafları kendisi karşılayacaktır.

Damga Vergisi: İşbu Sözleşme’nin akdi, teatisi, ifası ve icrası üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen tüm damga vergisinden Taraflar eşit oranda sorumlu olacaktır.

Diğer İşlemler: Taraflar’ın her biri, işbu Sözleşme’nin amaçlarının gerçekleştirilmesi için makul olarak gereken her türlü başka belge ve dokümanı da imzalayacak, kabul ve teslim edecek ve her türlü başka işlemi gerçekleştirecektir.

Değişiklikler: İşbu Sözleşme ancak Taraflar’ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanacak yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir.

Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya icra edilemez olması veya bu hale gelmesi durumunda işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği, hukuka uygunluğu veya icra kabiliyeti bundan etkilemeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar söz konusu hükmün yerine, geçersiz, hukuka aykırı veya icra edilemez sayılarak çıkarılan hükme en uygun, geçerli bir hüküm koymak üzere işbirliği yapmak için gereken tüm çabayı göstereceklerdir.

Feragat: Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Tazminat: Taraflar, işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması halinde, diğer Taraf’ın, ortaklarının, ifa yardımcılarının, alt yüklenicilerinin, memurlarının, temsilcilerinin veya çalışanlarının bundan ötürü uğrayabilecekleri doğrudan veya dolaylı tüm zarar ve ziyanları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Taraflar işbu Sözleşme’yi yetkili temsilcileri aracılığıyla online olarak onay verildiği ……. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imza etmişlerdir.

SATICI

ALICI

Nasıl Başlayabilirim?

E-Ticarete başlamak istiyor ancak nereden başlayacağınız konusunda fikir sahibi değilseniz, telefon numaranızı bırakın sizi arayalım.

Aradığınızı bulamadınız mı ?